سمیرا بیدکی

درباره من

من سمیرا بیدکی هستم
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

شعار من:

هر چه هستی بهنرینش باش.

رزومه و فعالیت ها

مدرس دوره های طراحی وب سایت و دیجیتال مارکتینگ
مدرس معتبردوره های فنی و حرفه ای
مشاور و کارشناس راه اندازی کسب و کارهای آنلاین

مهارت ها

دوره های طراحی وب سایت و دیجیتال مارکتینگ ۱۰۰%
مشاور و کارشناس راه اندازی کسب و کارهای آنلاین ۱۰۰%