حسابداری مالی

مراجعه کننده هایی که دیپلم ردی هستند یا میخواهند تغییر رشته دهند ، برای گذراندن و گرفتن دیپلم کارودانش طبق…
0
تومان 6,928,000

گرافیک و جلوه های ویژه

مراجعه کننده هایی که دیپلم ردی هستند یا میخواهند تغییر رشته دهند ، برای گذراندن و گرفتن دیپلم کارودانش طبق…
0
تومان 7,620,000

معماری داخلی

مراجعه کننده هایی که دیپلم ردی هستند یا میخواهند تغییر رشته دهند ، برای گذراندن و گرفتن دیپلم کارودانش طبق…
0
تومان 6,500,000

نقشه کشی ساختمان

مراجعه کننده هایی که دیپلم ردی هستند یا میخواهند تغییر رشته دهند ، برای گذراندن و گرفتن دیپلم کارودانش طبق…
0
تومان 7,880,000

طراحی و توسعه صفحات وب

مراجعه کننده هایی که دیپلم ردی هستند یا میخواهند تغییر رشته دهند ، برای گذراندن و گرفتن دیپلم کارودانش طبق…
0
تومان 8,840,000

برنامه نویسی پایگاه داده

مراجعه کننده هایی که دیپلم ردی هستند یا میخواهند تغییر رشته دهند ، برای گذراندن و گرفتن دیپلم کارودانش طبق…
0
تومان 8,600,000